Consulting

Mediation

Facility Management

Werdepie Consulting B.V.

Email: info@werdepie.nl

Consulting ondersteunt Business-, Facilitaire processen en overige adviesactiviteiten. Samen met de klant gaan wij op zoek naar oplossingen om de bedrijfsvoering te verbeteren...

Met Mediation bieden wij u de handvatten om een conflict of probleem op te lossen waarbij degenen die het conflict hebben het schijnbaar onmogelijke toch doen, namelijk het zelf oplossen....

Onze Facility Managers kunnen ervoor zorgen dat elk personeelslid in uw onderneming alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen...