Consulting

 

Samen met de klant gaan wij op zoek naar oplossingen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Alle aspecten kunnen hierbij aan bod komen. Optimalisatie van de financiën, de bedrijfsprocessen en Human Resources, oplossen van kleine en grote struikelpunten, heroriëntatie en training.

 

Eerder dan het schrijven van lijvige rapporten met de meest hippe consultancy- en managementtermen, worden vanuit een no-nonsence mentaliteit de problemen bottom-up aangepakt. Het succes begint immers op de werkvloer. Werdepie Consultancy richt zich dan ook niet tot beursgenoteerde top 100 bedrijven, maar tot bedrijven die meer willen dan het opsmukken van de kwartaalcijfers.

 

Business consultancy bestaat uit een aantal onderdelen die steeds met elkaar in relatie staan.

 

Informatie vergaren (intelligence - knowhow)

 

Het sturen van een bedrijf kan maar gebeuren op basis van correcte en bruikbare informatie. Deze informatie kan reeds gedeeltelijk beschikbaar zijn binnen het bedrijf, maar het kan ook noodzakelijk zijn nieuwe informatiebronnen aan te boren.

 

De informatievergaring zelf dient zowel praktisch (on the floor) als theoretisch getoetst te worden en geoptimaliseerd aan de hand van bestaande modellen. Denk hierbij zowel aan proces- en bedrijfsanalyse als aan marktanalyse.

 

Modelleren (data-modelling)

 

Met behulp van ICT kan de informatie worden geanalyseerd en in een model gegoten worden. Dit model kan dan verder gebruikt worden om veranderingen te simuleren. Soms volstaat een goed opgebouwde spreadsheet, soms dient men gebruik te maken van meer geavanceerde software, heel uitzonderlijk moet het model volledig op maat gemaakt worden.

 

Hierbij is er één belangrijk devies: ICT is een middel om het doel te bereiken, en is geen doel op zich.

 

Veranderen (change-management)

 

Aan de hand van het opgebouwde model kunnen de gevolgen van veranderingen gesimuleerd worden. Uiteraard zijn deze veranderingen pas realistisch wanneer het model continu wordt getoetst aan de praktische situatie. Mogelijke veranderingen moeten steeds met alle betrokken partijen besproken worden.

 

Realisatie

 

Na de analyse en rapportage volgt natuurlijk de realisatie van de veranderingen om afgesproken doelstellingen te bereiken. Werdepie is gebeten om goede resultaten neer te zetten, en schrikt er dan ook niet van terug om het honorarium afhankelijk te maken van het al dan niet behalen van de gestelde doelstellingen met behulp van de afgesproken mensen en middelen.

Werdepie Consulting B.V.

Email: info@werdepie.nl