Interim Management

 

Interim Management is het inzetten van tijdelijke, externe expertise teneinde de door de organisatie gewenste veranderingen en ambities snel en adequaat te implementeren. De Interim Manager zorgt middels extra expertise, energie, aandacht en ervaring voor een structurele en duurzame oplossing en inbedding van de gekozen oplossingen binnen een onderneming.

 

Interim Management heeft daardoor ook het karakter van Implementatie Management: het is het binnen relatief korte tijd en binnen de randvoorwaarden die de organisatie daartoe stelt, implementeren van de gewenste verandering/verbetering.

 

Voor effectief Interim Management zal de Interim Manager dienen uit te blinken in competenties en persoonlijkheidskenmerken: bovengemiddelde resultaatgerichtheid met voortdurende focus op voortgangssnelheid.

 

Hij of zij heeft een uitgesproken veranderingsattitude en mensgerichtheid zullen zijn/haar daden bepalen. Creatie van draagvlak vormt een essentieel onderdeel van de effectiviteit van zijn/haar activiteiten. Integriteit is randvoorvoorwaarde.

 

Door expertise, ervaring en attitude zal de onafhankelijke Interim Manager succes hebben waar een interne, en dus betrokken, eigen manager soms minder kans van slagen heeft.

 

Interim Managers houden voortdurend de balans tussen de kernelementen van elke onderneming in het oog: Strategy, Structures, Systems, Staff, Style, Skills, Shared Values.

 

In het algemeen geldt dat de inzet van een Interim Manager gerechtvaardigd is als:

 

    er noodzaak is voor (complexe) veranderingsprocessen;

    er blokkades, in welke zin dan ook, dienen te worden opgelost;

    er effectiviteit en/of efficiëntie dient te worden verbeterd;

    er het rendement dient te worden verbeterd;

    de organisatie en/of medewerkers ontwikkeld moeten worden;

    de wenselijkheid bestaat nieuwe kansen te creëren.

Werdepie Consulting B.V.

Email: info@werdepie.nl