Project Management

 

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd, en afgerond worden. Het omvat de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project omvat.

Een interim-manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). Dergelijke personen worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Redenen om een interim-manager in te zetten kunnen divers zijn. Zo kan er behoefte zijn aan extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal of ter overbrugging van een periode waarin een gat is ontstaan in het management.

 

Werdepie biedt Project & Interim Managers aan op het snijvlak van Business en IT.

Werdepie Consulting B.V.

Email: info@werdepie.nl